Home GALERIJE I OGRADE
GALERIJE I OGRADE

Zbog velikog iskustva u prethodnom periodu nudimo Vam
projektovanja i izvo?enje galerija, stepenita i ograda.

?ELI?NE STEPENICE I OGRADE

Opis: Izrada stepenita sa hrastovim gazitem, ograde u stanovima i stepeninom prostoru.

Kapija za ulazak u dvorite i spoljne ograde.

Lokacija: ul. umatova?ka 110A, Beograd , 2007.

Izvodja? i projektant: Gomid d.o.o., Ivanjica, 2006.

OGRADA STEPENITA

Opis: Izrada ograde stepenita za stambeni objekat.

Lokacija: ul. Juni Bulevar, Beograd 2008.

Izvodja? i projektant: Gomid d.o.o., Ivanjica

DVORINA OGRADA

Lokacija: ul. Koste Racina, Beograd, 2009.

Izvodja? i projektant: Gomid d.o.o., Ivanjica

?ELI?NA OGRADA MANJEA NA BEOGRADKOM HIPODRUMU

Opis: Izrada ograde od ?eli?nih cevi duine 120m.

Lokacija: Hipodrom, Beograd . 2009.

Izvodja? i projektant: Gomid d.o.o., Ivanjica

OGRADE ZA APARTMANE

Opis: Izrada lu?nih ograda terasa i ograda stepenita ukupne duine 320m.

Lokacija: ul. Cara Duana 42, Vrnja?ka Banja, 2009.

Izvodja? i projektant: Gomid d.o.o., Ivanjica

OGRADE I BRAVARIJA ZA STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT

Opis: Izrada komletne bravarije na objektu.

Ograde terasa i dvorita, metalnih prozora i vrata, parapetne ograde na prozorima.

Lokacija: ul. Bulevar Vojvode Mii?a, Beograd. 2007.

Izvodja? i projektant: Gomid d.o.o., IvanjicaGALERIJA SA OGRADOM

Naziv: Izrada konstrukcije galerije, stepenita i ograde

Lokacija: ul. Dalmatinska 52, Beograd 2009.

Izvodja? i projektant: Gomid d.o.o., Ivanjica


GALERIJA REKLAMNOG TANDA JELEN I NIKI?KOG PIVA

Izrada montano-demontane konstrukcije galerije i nadstrenice.

Festival Piva Beograd 2004.

Izvodja? i projektant: Gomid d.o.o., Ivanjica

OGRADA STEPENITA U STAMBENOM OBJEKTU

Izvodja? i projektant: Gomid d.o.o., Ivanjica 2004.RADOVI NA DEPO-U MUZEJA

Opisi: Konstrukcija stepenita, spoljna ograda oko objekta. i zatitni kavez od grifovanog pletiva

Lokacija: Depo , Pan?eva?ki put 2007.

Izvodja? i projektant: Gomid d.o.o., Ivanjica


GALERIJA POSLOVNOG PROSTORA

Naziv: Izrada konstrukcije galerije, stepenita i ograde

Lokacija: ul. Panciceva, Beograd, 2006.

Izvo?a? i projektant: Gomid d.o.o., Ivanjica

GALERIJA POSLOVNOG PROSTORA

Naziv: Izrada konstrukcije galerije, stepenita, ograde i metalnih prozora.

Lokacija: Kompleks proizvodnog pogona ZMAJ Zemun. 2005.

Izvo?a? i projektant: Gomid d.o.o., Ivanjica.

PENJALICE ZA IZLAZAK NA KROV

Opis: Izrada konstrukcijepenjalica i ?eli?ne podkonstrukcije fasade.

Lokacija: ul. Bulevar Kralja Aleksandra, Beograd. 2008

Izvo?a? i projektant: Gomid d.o.o., Ivanjica.

?ELI?NE PASARELE I PLATFORME

Opis: Izrada ?eli?ne konstrukcije pasarela i platformi u okviru fabrike lekova "Zdravlje".

Ukupna izvedena teina platformi i pasarela 34 tone.

Lokacija: Leskovac . 2005, 2006.

Izvo?a? i projektant: Gomid d.o.o., Ivanjica.

?ELI?NA GALERIJA I PROTIVPOARNO STEPENITE

Opis: Izrada ?eli?ne konstrukcije galerije i protivpoarnog stepenita .

Lokacija: Vodovac Kumodraka 2010.

Izvo?a? i projektant: Gomid d.o.o., Ivanjica.


?ELI?NA STEPENICE ZA IZLAZAK NA POTKROVLJE

Opis: Izrada ?eli?nih stepenica prema nacrtu arhitekte u privatnom stanu.

Lokacija: Beanijska Kosa 2010.

Izvo?a? : Gomid d.o.o., Ivanjica.

AUTOMATIZOVANA OKRETNA KAPIJA

Opis: Izrada konstrukcije kapije za ulaz vozila i ograde na glavnom ulazu

Izvodja? i projektant : Gomid d.o.o., Ivanjica, 2010.


KONZOLNA KONZOLNA KAPIJA

Opis: Izrada konstrukcije konzolne automatizovane klizne kapije za ulaz vozila

Izvodja? i projektant : Gomid d.o.o., Ivanjica, 2010.

 
© 2016 Gomid D.O.O. Sva prava zadržana.
Joomla! je Slobodan softver objavljen pod GNU/GPL Licencom.